Sztuki Wizualne

Oferta zajęć PLASTYCZNYCH

RYSUNEK I MALARSTWO WARSZTATOWE (grupa mieszana dorośli, młodzież i dzieci) Malarstwo i rysunek oparty jest o ćwiczenia praktyczne. Główny celem jest rozwinięciei poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczestników w dziedzinie malarstwa i rysunku. Kształcenie odbywa się poprzez stawianie jasno sprecyzowanych problemów plastycznych dostosowanych do zaawansowania i możliwości. Uczestnik poznaje techniki i technologie, orientuje się w aktualnych tendencjach i zjawiskach wyżej wymienionych dziedzin sztuki. Malarstwo realistyczne – uczy wnikliwej obserwacji, jest punktem wyjścia i zarazem odniesienia do postrzegania rzeczywistości. Malarstwo eksperymentalne – daje możliwość doświadczenia nieskrępowanej ekspresji. Jest niezwykle ważnym etapem do odkrycia własnego potencjału twórczego. Laboratorium możliwości! Rysunek studyjny – praca z modelem (rysunek anatomiczny). Każde zajęcia rozpoczynają się treningiem- sesje szybkich szkiców z natury (modela w ruchu), mające także na celu usprawnienie obserwacji prawidłowych proporcji i budowy ciała ludzkiego. Kompozycja w malarstwie i rysunku – zajęcia mają charakter wprowadzający. Są to ćwiczenia oparte na wiedzy i konkretnych przykładach. Prawo autorskie – zajęcia uświadamiają autorom ich prawa. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Środa 15.00-17.30. Karnet: 160 zł/miesiąc

DESIGN DLA DZIECI Zajęcia rozwijające zmysł konstrukcyjny, zdolności manualne, opowiadające o historii tworzenia przestrzeni i przedmiotów, budynków i wszystkiego co powstało za pomysłem człowieka i zostało wcielone w życie codzienne w formie użytkowo/estetycznej w ciągu poprzednich stuleci i we współczesności. Zajęcia manualno-sensoryczno-historyczne dla dzieci. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Środa 15.00-16.00. Karnet: 140 zł/miesiąc

PRZYGOTOWANIE NA STUDIA ASP, ARCHITEKTURĘ Zajęcia indywidualne dopasowane do potrzeb adepta i kierunku studiów. m.in studium postaci, architektury, martwa naturai na STUDIA TEATRALNE – Zajęcia indywidualne, praca z tekstem, ciałem, przedmiotem. Interpretacja tekstów. Budowanie etiud teatralnych z przedmiotem z tekstem i beztekstowych. Praca metaforą i symbolem. Działania twórcze uczące abstrakcyjnego myślenia. Zajęcia dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. 2 godzin w tygodniu. Opłata za miesiąc 250 zł. Wejściówka 100 zł.

MALARSTWO, RYSUNEK – ARTETERAPIA (grupa mieszana dorośli, młodzież i dzieci) Zajęcia mają forme psychoterapii – art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Terapeuta nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów, ani na ich aspekcie diagnostycznym. Kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi, stanowi podstawową różnicę pomiędzy arteterapią a zajęciami plastycznymi czy terapią zajęciową. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między pacjentem, osobą uczestniczącą (klientem/ pacjentem) i dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Piątek 16.15-18.15. Karnet: 160 zł/miesiąc

PROJEKTOWANIE DLA MŁODZIEŻY Zajęcia rozwijające zmysł konstrukcyjny, zdolności manualne, plastyczne, opowiadające o historii tworzenia przestrzeni i przedmiotów i wszystkiego co powstało za pomysłem człowieka i zostało wcielone w życie codzienne w formie użytkowo/estetycznej w ciągu poprzednich stuleci i we współczesności. Zajęcia manualno-sensoryczno-historyczne dla młodzieży. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Wtorek 15.00-16.30. Karnet: 160 zł/miesiąc