Zajęcia

Malowanie jest odkrywaniem siebie. Każdy dobry artysta maluje to, czym jest.

Jackson Pollock

Naucz się zasad jak profesjonalista, abyś mógł je łamać jak artysta.

Pablo Picasso

Oferta zajęć

BAWIALNIA TEATRALNA
„Przyjdź i pobaw się ze swoim dzieckiem w teatr”. Otwarte zajęcia teatralne dla rodziców i dzieci przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych. tworzona przestrzeń teatralna w naturalny sposób przybliży dzieciom i rodzicom wyjątkowy świat teatru. Podczas zajęć dzieci będą odkrywać rekwizyty teatralne a zarazem je tworzyć. Wcielać się w różne postaci sceniczne przymierzając różne części kostiumów
z garderoby teatralnej. Sami będą tworzyć bohaterów swoich opowieści. Bawić się słowem, ruchem, przedmiotem. Rodzice będą mogli towarzyszyć swojemu dziecku lub obserwować jego działania przy kawie. W cenie materiały do zabawy, animator teatralny. Prowadzi: Izabela Karwot. Poniedziałek 17.30-19.00, Czwartek 10.00-11.30, Piątek 10.00-11.30. Wejściówka 30 zł (rodzic+dziecko)

TEATR MALUCHA „IGRASZKI”
Cykliczne zajęcia teatralne dla dzieci przedszkolnych w wieku 4-5 lat i 5-6 lat Dziecko w wieku przedszkolnym cechuje naturalna potrzeba aktywności, ekspresyjnego wyrażania swoich przeżyć. Jedną z nich są spontanicznie organizowane zabawy w role. Aktywność twórcza dziecka wyrażona w formie ruchowej, słownej, plastycznej jest budującą wartością dzieciństwa. Dzieci na zajęciach Teatru Malucha w naturalny dla nich sposób odkryją tajniki teatru. Będą rozwijać wyobraźnię w różnych formach teatralnych takich jak: teatr lalek, przedmiotu, teatru cieni, pantomimy i teatru tańca. Zajęcia będą dostosowane do możliwości wiekowych uczestników. Dzieci będą pracować z wierszem, inscenizować teksty, bawić się słowem, ćwiczyć poprawną dykcję. Zajęcia w przystępny dla nich sposób przybliżą świat emocji, uwrażliwiają na drugą osobę i na sztukę. Budując przy tym poczucie własnej wartości w pełnym szacunku dla siebie dla innych.
W ramach całego cyklu – 30 spotkań około 4 zajęcia w miesiącu. W czasie sezonu przewidziane są zajęcia otwarte dla rodziców, a na zakończenie sezonu pokaz małego spektaklu. Prowadzi: Izabela Karwot. Poniedziałek 16.15-17.15. Karnet: 120 zł/miesiąc

TEATR ZAPRACOWANYCH
Cykliczne zajęcia teatralne dla dorosłych w każdym wieku. Osoby dorosłe będą miały okazję nie tylko rozwijać swoje zainteresowania w tym obszarze, ale i spełniać marzenia, na które kiedyś zabrakło czasu. Zajęcia teatralne będą polegać na odkrywaniu technik i konwencji teatru, poznaniu pracy aktora, jak również wyzwalały potencjał twórczy uczestników. Praca w zespole będzie również świetną formą spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, pozwoli na budowanie nowych relacji, a w konsekwencji na stworzeniu spektaklu teatralnego. Może być rownież świetnym przygotowaniem do wystąpień publicznych zarówno w świecie wirtualnym, jak i na scenie. Prowadzi: Izabela Karwot. Poniedziałek 19.00-21.00. Karnet: 120 zł/miesiąc

RYSUNEK I MALARSTWO WARSZTATOWE
(grupa mieszana dorośli, młodzież i dzieci) Malarstwo i rysunek oparty jest o ćwiczenia praktyczne. Główny celem jest rozwinięcie
i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności uczestników w dziedzinie malarstwa i rysunku. Kształcenie odbywa się poprzez stawianie jasno sprecyzowanych problemów plastycznych dostosowanych do zaawansowania i możliwości. Uczestnik poznaje techniki i technologie, orientuje się w aktualnych tendencjach i zjawiskach wyżej wymienionych dziedzin sztuki. Malarstwo realistyczne – uczy wnikliwej obserwacji, jest punktem wyjścia i zarazem odniesienia do postrzegania rzeczywistości. Malarstwo eksperymentalne – daje możliwość doświadczenia nieskrępowanej ekspresji. Jest niezwykle ważnym etapem do odkrycia własnego potencjału twórczego. Laboratorium możliwości! Rysunek studyjny – praca z modelem (rysunek anatomiczny). Każde zajęcia rozpoczynają się treningiem- sesje szybkich szkiców z natury (modela w ruchu), mające także na celu usprawnienie obserwacji prawidłowych proporcji i budowy ciała ludzkiego. Kompozycja w malarstwie i rysunku – zajęcia mają charakter wprowadzający. Są to ćwiczenia oparte na wiedzy i konkretnych przykładach. Prawo autorskie – zajęcia uświadamiają autorom ich prawa. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Środa 16.00-17.30. Karnet: 160 zł/miesiąc

DESIGN DLA DZIECI
Zajęcia rozwijające zmysł konstrukcyjny, zdolności manualne, opowiadające o historii tworzenia przestrzeni i przedmiotów, budynków i wszystkiego co powstało za pomysłem człowieka i zostało wcielone w życie codzienne w formie użytkowo/estetycznej w ciągu poprzednich stuleci i we współczesności. Zajęcia manualno-sensoryczno-historyczne dla dzieci. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Środa 15.00-16.00. Karnet: 140 zł/miesiąc

PRZYGOTOWANIE NA STUDIA
ASP, ARCHITEKTURĘ
Zajęcia indywidualne dopasowane do potrzeb adepta i kierunku studiów. m.in studium postaci, architektury, martwa natura
i na STUDIA TEATRALNE – Zajęcia indywidualne, praca z tekstem, ciałem, przedmiotem. Interpretacja tekstów. Budowanie etiud teatralnych z przedmiotem z tekstem i beztekstowych. Praca metaforą i symbolem. Działania twórcze uczące abstrakcyjnego myślenia. Zajęcia dopasowane do indywidualnych potrzeb uczestnika. 2 godzin w tygodniu. Opłata za miesiąc 250 zł. Wejściówka 100 zł.

ZAJĘCIA YOGA
Joga zwiększa elastyczność, siłę, równowagę i pewność siebie, jednocześnie korzystnie wpływa na układ sercowo naczyniowy, wzmacniając odporność i optymalizując funkcjonowanie narządów, czyli samodzielnie wykonujesz wewnętrzny masaż. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Poniedziałek 8.30-10.00, Środa 8.30-10.00, Piątek 18.30-20.00. Karnet: 160 zł, senior/junior 120 zł (4 sesje/miesiąc), Wejściówka 40 zł

TEATR „TaJaMa” – Teatr RODZICA i DZIECKA
Cykliczne zajęcia teatralne dla rodzica z dzieckiem w wieku 2-3 lat. Od najmłodszych lat dziecko bawi się w dom, wciela się w role członków rodziny. Inspiracją tych zabaw jest otaczająca rzeczywistość, scenki
z życia rodzinnego, społecznego, role pełnione przez dorosłych. Przestrzenią do świadomego wykorzystania tych działań dla dobrej zabawy i fajnych relacji rodzinnych jest teatr. Dzięki tym zajęciom rodzice i dzieci odkryją wspólnie świat teatru. Będą mogli rozwijać pełną gamę umiejętności komunikacyjnych, społecznych i emocjonalnych. Zajęcia wspomagają kreatywność, wyobraźnięi mogą stać się inspiracją do spędzania wspólnie wolnego czasu. Uczą wyrażania myśli, emocji, szacunku dla siebie i dla innych oraz tolerancji, oddziaływują na zmysły. Dzieci i rodzice poznają nowe słowa, będą uczyć się ładnej polszczyzny, pracować nad dobrą dykcją i emisja głosu przy czym świetnie się bawiąc. W ramach całego cyklu – 30 spotkań około 4 zajęcia w miesiącu. Na zakończenie sezonu odbędzie się wspólny pokaz. Prowadzi: Izabela Karwot. Poniedziałek 15.00-16.00. Karnet: 200 zł/miesiąc

TEATR DZIECIĘCY„SUPEŁEK”
Cykliczne zajęcia teatralne dla dzieci w wieku szkolnym. Uczestnicy podczas zajęć poznają tajniki teatru i pracy aktora, elementy teatru tańca, ruchu, słowa, pantomimy. Wcielają się w role, tworzą swoich bohaterów scenicznych. Uczą się animować przedmioty i lalki. Dzieci podczas zajęć świetnie się bawią i uczą. Rozwijają swoja kreatywność, abstrakcyjne myślenie. Uczą się współpracy w grupie, budowania relacji opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, odpowiedzialności za siebie i innych. Podsumowaniem całorocznej pracy będzie spektakl teatralny, który będzie prezentowany w różnych instytucjach kultury jak i na przeglądach i festiwalach teatralnych. Wspólne wyjazdy i dzielenie się swoją twórczością to niesamowita przygoda dla młodych artystów, ale przede wszystkim wyjątkowa lekcja życia. Prowadzi: Izabela Karwot. Środy 16.00-18.00 grupa młodsza, 18.00-20.00 grupa starsza. Karnet: 140 zł/miesiąc

TEATR MŁODZIEŻOWY „TARA-BUM”
Cykliczne zajęcia teatralne dla młodzieży. Młodzi ludzie będą uczyć się języka teatru, wyrażania siebie poprzez teatr, tworzenia autorskich spektakli, symbolem i metaforą. Praca odbywać się będzie w różnych konwencjach teatralnych, poznają całą gamę twórców teatru, aby znaleźć drogę do swojego „ja”. Poznają techniki teatru tańca, pantomimy, słowa, przedmiotu. Zdobędą narzędzia, które pozwolą im uruchomić ogromne pokłady wyobraźni, abstrakcyjnego myślenia. Zdobędą kompetencję, które pomogą im w dorosłym życiu m.in. autoprezentacji, budowania krótkich form scenicznych, umiejętność pracy w zespole, odwagi w działaniu, umiejętności radzenia sobie
w różnych sytuacjach, nieszablonowego myślenia. Na zakończenie sezonu zespół przygotuje spektakl teatralny, który będzie efektem całorocznej pracy. Spektakl będzie prezentowany na przeglądach
i konkursach teatralnych. Prowadzi: Izabela Karwot. Wtorki 16.00-19.00. Karnet: 120 zł/miesiąc

TEATRALNY SABACIK KOBIET
Zajęcia cykliczne dla kobiet w każdym wieku, które chcą rozwijać swoje talenty teatralne, poczuć swoją wartość, rozwijąć pasję, spełniać marzenia i zaistnieć na scenie. Spędzać wolny czas w sposób aktywny i twórczy. Zajęcia raz w tygodniu 2 godziny. Prowadzi: Izabela Karwot i zaproszeni goście specjalni. Karnet: 120 zł/miesiąc

MALARSTWO, RYSUNEK – ARTETERAPIA
(grupa mieszana dorośli, młodzież i dzieci) Zajęcia mają forme psychoterapii – art psychotherapy), która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia. Uczestnicy sesji arteterapii nie muszą posiadać zdolności artystycznych ani wcześniejszych doświadczeń. Terapeuta nie koncentruje się bowiem w pierwszym rzędzie ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów, ani na ich aspekcie diagnostycznym. Kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi, stanowi podstawową różnicę pomiędzy arteterapią a zajęciami plastycznymi czy terapią zajęciową. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie klientowi dokonania zmiany, wzrostu, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Kluczową rolę w arteterapii odgrywa relacja terapeutyczna, która różni się od relacji w tradycyjnych formach psychoterapii, ponieważ zachodzi między pacjentem, osobą uczestniczącą (klientem/ pacjentem) i dziełem. Ta forma terapii może być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Piątek 16.15-18.15. Karnet: 160 zł/miesiąc

PROJEKTOWANIE DLA MŁODZIEŻY
Zajęcia rozwijające zmysł konstrukcyjny, zdolności manualne, plastyczne, opowiadające o historii tworzenia przestrzeni i przedmiotów i wszystkiego co powstało za pomysłem człowieka i zostało wcielone w życie codzienne w formie użytkowo/estetycznej w ciągu poprzednich stuleci i we współczesności. Zajęcia manualno-sensoryczno-historyczne dla młodzieży. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Wtorek 15.00-16.30. Karnet: 160 zł/miesiąc

MAŁA YOGA DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI
Zabawa w jogę uczy młodsze dzieci podstawowych form ruchu, czyli stania, chodzenia, biegania, a także utrzymania równowagi i świadomości ciała, w tym świadomego oddychania. To jest to, czego bąble potrzebują na tym etapie. Absolutnie nie potrzebują siedzieć nieruchomo na macie. Poza tym, na zajęciach jogi małe dzieci uczą się funkcjonować w grupie. To szczególnie ważne dla tych dzieci, które nie chodzą do przedszkola i czas spędzają tylko z rodziną. Dla starszych dzieci joga niesie jeszcze większe możliwości – pomaga poznać i zapanować nad własnym ciałem, poprawić koordynację i wzmocnić je, kształtuje prawidłową postawę, dodaje energii, uczy koncentracji i relaksacji, ćwiczą pamięć, pobudzają wyobraźnię, rozwijają kreatywność. Robiąc postępy, zaczynają wierzyć w siebie. Nieśmiałe dzieci pracując w grupie, z czasem stają się bardziej otwarte. Te bardziej ruchliwe, uczą się jak radzić sobie z nadmiarem energii, albo użyć jej w produktywny sposób. Prowadzi: Elwira Zembrzuska. Środa 11.00-12.00. Karnet: 200 zł (4 sesje/miesiąc) Dziecko i Rodzic

BABY BALET
Zajęcia dostosowane do wieku uczestników i ich możliwości ruchowych. Balet dla dzieci, to połączenie zabawy z nauką podstawowych kroków i figur tańca klasycznego. Lekcje mają na celu zapoznanie dziecka z elementami techniki tańca i jej podstawowymi ćwiczeniami. To nie tylko technika i nauka choreografii, ale także poszukiwanie własnego ruchu, emocji, rozwijanie kreatywności
i twórczego potencjału dziecka. Dwie grupy wiekowe. Czas trwania zajęć 45 min. Grupa 4-5 latków Prowadzi: Sabina Grad. Czwartek 16.30-17.15 Grupa 5-6 latków Czwartek 17.30-18.15. Karnet: 100 zł/miesiąc